Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Mi mennyi 2011-ben?

2011.03.01
1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)
 
337/2010. (XII. 27.) Korm. rend.
Havi bér
Ft/hó
Heti bér
Ft/hét
Napi bér
Ft/nap
Órabér
Ft/óra
Minimálbér                   Korm. rend. 2. § (1) bek.
78.000
17.950
3.590
449
Garantált bérminimum*  Korm. rend. 2. § (2) bek.
94.000
21.650
4.330
541
* A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg (Korm. rend. 2. § (2) bek.). A Korm. rend. a költségvetési szerveknél közszolgálati, közalkalmazotti, kormánytisztviselői jogviszonyban állókra is kiterjed. A Kormányrendelet által meghatározott személyi alapbér kötelező legkisebb összegét a Ktv., Ktjv., illetve a Kjt. alapján megállapított illetményeknek is el kell érniük (Korm. rend. 3. § (2) bek.).
 
Köztisztviselők illetményalapja2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 59. § (1) 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. § (1) bek.
38.650,-Ft
 
Kormánytisztviselők illetményalapja2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 59. § (2) 2010. LVIII. tv. (Ktjv.) 18. § (1) bek.
38.650,-Ft
 
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja2010. CLXIX. tv.  (Költségvetési tv.) 60. § (1) bek. c) pontja - 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. §
20.000,- Ft
 
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat
2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 61. § (1) – (2) bek.
1997. évi LXVII. tv. 103. § (2) bek. – 1994. évi LXXX. tv. 46/D. § (2) bek.
356.000,-Ft
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj2010. CLXIX. tv.  (Költségvetési tv.) 61. § (3) – (4) bek. – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek. – 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek.
         3.000,-Ft/óra
A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, fiatal felnőttenként2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 62. § (1) bek. – 1997. évi XXXI. tv. 66/F. § (2) bek.
      15.000,-Ft/hó
A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 62. § (2) bek. - 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek.
    135.000,-Ft/hó
 
2. A 2010. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. §
28.500,-Ft
Rokkantsági nyugdíj
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 23. §
III. rokkantsági csoportban
28.500,-Ft
II. rokkantsági csoportban
29.800,-Ft
I. rokkantsági csoportban
30.850,-Ft
Baleseti rokkantsági nyugdíj
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 28. §
III. rokkantsági csoportban
28.600,-Ft
II. rokkantsági csoportban
30.000,-Ft
I. rokkantsági csoportban
31.000,-Ft
Árvaellátás legkisebb összege   168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. §
24.250,-Ft
Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.
72.820,-Ft
Rokkantsági járadék 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 5.§ (3) a.) pont
33.330,-Ft
Rendszeres szociális járadék 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 5.§ (3) b.) pont
27.000,-Ft
Házastársi pótlék és az ahhoz járó kiegészítés együttes összege 351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 2. §, 72/2008 (IV. 3.) Korm. rend. 1. § (4) d) pont, 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 1§ (4) d) pont
20.410,-Ft
Házastárs után járó jövedelempótlék 351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 2. §; 72/2008 (IV. 3.) Korm. rend. 1. § (4) e) pont, 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 1§ (4) e) pont
14.160,-Ft
Egészségkárosodási járadék maximális összege 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 1§ (2) b) pont
85.500,-Ft
Vakok személyi járadéka 242/2008 Korm. rend. 1§ (3) bek. 
15.360,-Ft
Rehabilitációs járadék minimális összege: a (III. csoportú) rokkantsági nyugdíj legkisebb összegének 120%-a                           2007. évi LXXXIV. tv. 4. §
34.200,-Ft
 
3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás
1991. évi IV. tv.
Minimum*
Maximum
 
Álláskeresők járadéka (ÁJ)
I. szakasz (folyósítási idő fele, max. 91 nap) 1991. évi IV. tv. 26.§ (5) bek.
 
járulékalap 60%-a, legalább a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 60%-a:
                             46.800,-Ft/hó
                               1.560,-Ft/nap
járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 120%-a:
                                   93.600,-Ft/hó
                                     3.120,-Ft/nap
 
 
Álláskeresők járadéka (ÁJ)
II. szakasz (hátralévő idő, max. 179 nap)
jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 60%-a:
46.800,-Ft/hó      1.560,-Ft/nap
Álláskeresők segélye (ÁS)
1991. évi IV. tv. 30.§
a minimális bér 40%-a:
31.200,-Ft       1.040,-Ft/nap
 
Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek. alapján 60-100% között mérlegelési jogkörben állapítható meg
46.800 – 78.000,-Ft/hó    1.560 – 2.600-,-Ft/nap
Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár!
 
* Kivéve, ha a járulékalap nem éri el a minimálbért, ebben az esetben a járadékalap 60%-a
 
4. Munkaadók által fizetendő közterhek
Munkaadó TB járulék fizetési kötelezettsége
1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 19.§(1)-(2)- (3) bek.
Nyugdíjbiztosítási járulék
 
24 %
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék
 
3%
Természetbeni egészségbiztosítási járulék*
1,5%
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék
0,5%
Munkaerő-piaci járulék
1%
Összesen
27%
Rehabilitációs hozzájárulás      2010. CLXIX.  tv.(Költségvetési tv.) 62. § (9) bek.
964.500,-Ft/év/fő
 
Szakképzési hozzájárulás               2003. évi LXXXVI. tv. 3. § (3) bek.
Társadalombiztosítási járulékalap 1,5 %-a
 
5. Munkavállalók által fizetendő közterhek
Munkavállaló egyéni járulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíj fizetési kötelezettsége
1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§(1)-(2)- (3) bek.
Nyugdíjjárulék
Pénztártag
2 %*
(8% tagdíj)
Nem pénztártag
10 %
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék
Természetbeni egészségbiztosítási járulék
4%
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék
2%
Munkaerő-piaci járulék
1,5%
Összesen
17,5%
A nyugdíjjárulék fizetés felső határának egy naptári napra jutó összege
2010. CLXIX. tv.  (Költségvetési tv.) 58. § (1) bek. és az 1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 24. § (2) bek.
21.000,-Ft/nap
* A 2010. november 1. és 2011. december 31-e közötti időszakban esedékes, a magán-nyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke – a fentiektől eltérően – 10 %! (Tbj. 19. § (7) bekezdés)
 
6. Egészségügyi szolgáltatási járulék                                                         5.100,- Ft/hó (170,- Ft/nap)
Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]
 
7.    Adósávok, adókedvezmények
Adósávok1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 8. §
Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóalap 16 százaléka
Adóalap kedvezmény Szja. tv. 27/A-B.§
A bruttósított összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor –
- egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 62.500,- Ft-tal,
- legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 206.250,- Ft-tal csökkenthető.
Adójóváírás Szja. tv. 33. §
az adóévben megszerzett bér és az arra tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés együttes összegének 16 százaléka,
legfeljebb jogosultsági hónaponként 12 100 forint,
Az adójóváírás évi 3.960.000,- Ft összes bevallott jövedelemig jár, de 2.750.000,- Ft feletti éves jövedelem esetén a levonható adójóváírás összegét csökkenteni kell a 2.750.000,- Ft feletti rész 12%-ával. A csökkentett összegű adójóváírást – amennyiben az adóelőlegnél adójóváírást nem kért az ügyfél - az adóbevalláskor érvényesítheti, és a bevallás alapján igényelheti vissza a különbözetet.
A 3.960.000,- Ft-ot meghaladó éves jövedelem esetén az adójóváírás „elfogy”, igénybevételére lehetőség nincs.
Kedvezményes adózású természetbeni juttatások
[1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 70. §]
 
 
Az adó mértéke: 16% (alapja a kiadott juttatás értékének 1,19 szerese,)
 
- internethasználat                                      havi 5000,- forintig,
- Üdülési csekk:                                                   78.000,- Ft/év
Meleg, ill. hideg étkeztetés (ideértve az erre jogosító utalványt is):                                                                                                                   18.000,- Ft/hó
Iskolakezdési támogatás:                                     23.400,- Ft/év
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett
munkáltatói hozzájárulás                                     39.000,- Ft/hó
önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett munkáltatói
munkáltatói hozzájárulás                                     23.400,- Ft/hó
Széchenyi Pihenő Kártya:300.000 Ft/év
 
Csekélyértékű ajándék: 3x7.800,- Ft. Évente három alkalommal adható, a juttatás értékének 1,19szerese után fizetett 16 % SZJA és 27 % EHO mellett.
Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veendő jövedelme
[1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e./2. pont, és 1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §]
 
                                                                                  600.000,-Ft
 
 

 

8. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások
 
Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS) 1997. évi LXXXIII. tv.
(Eb. tv.) 42. §
A naptári napi átlagkereset 70 %-a
Gyermekgondozási díj (GYED) 1997. évi LXXXIII. tv.
(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek.
A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimális bér kétszeresének 70 %-a: 109.200,-Ft
Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 48. § (8) bek.
A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében)
A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén)
Egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 400 százalékának, a biztosítási jogviszony megszűnését követően (passzív jogon 30 napig) a minimálisbér 150 százalékának harmincad részét.
Családi pótlék (CSP)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) bek.
 
Egy gyermekes család esetén                                                          12.200,-Ft/hó
Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén                                      13.700,-Ft/hó
Kétgyermekes család esetén gyermekenként                                  13.300,-Ft/hó
Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén
gyermekenként                                                                                14.800,-Ft/hó
Három, vagy több gyermeket nevelő család
esetén gyermekenként                                                                     16.000,-Ft/hó
Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló
esetén gyermekenként                                                                     17.000,-Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő család esetén gyermekenként                             23.300,-Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként                    25.900,-Ft/hó
Nagykorú fogyatékos esetén                                                            20.300,-Ft/hó
Intézményben elhelyezett gyermek esetén                                      14.800,-Ft/hó
Anyasági támogatás1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. §
Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:                                          64.125,-Ft
Ikergyermek esetén 300%-a:                                                            85.500,-Ft
A támogatás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson (Cst. 29. és 32. §).
Gyermekgondozási segély (GYES) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (1)-(2) bek.
Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                         28.500,-Ft/hó
2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,-Ft/hó),3 Ikergyermek esetén 300%-a (85.500,-Ft/hó), 4 Ikergyermek esetén 400%-a (114.000,-Ft/hó),5ikergyermek esetén 500%-a (142.500,- Ft/hó),                                                         6 ikergyermek esetén 600%-a (171.000,- Ft/hó)
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).
Gyermeknevelési támogatás (GYET) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1) bek.
Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                         28.500,-Ft/hó
A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti(Cst. 23. §)
 
9. Kis összegű követelés értékhatára 100.000,-Ft
     [2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 72. § (2) bek.]
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.
 
10. Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher
 
Egyszerűsített foglalkoztatási forma
A közteher mértéke (Ft/nap)
1.
mezőgazdasági idénymunka
500,- Ft 
2.
turisztikai idénymunka
500,- Ft
3.
alkalmi munka
1.000,- Ft 
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8.§ (2) bekezdés alapján.
Az ellátás alapja az egyszerűsített foglalkoztatás során jogviszonyban álló számára kifizetett (nettó) bér.
 
 

 


Elérhetőség

Életünk

Ha kérdése lenne, akkor küldjön e-mailt az eletunk@citromail.hu címre!

eletunk@citromail.huStatisztika

Online: 1
Összes: 92531
Hónap: 3374
Nap: 96